WAT GAAN WE DOEN?

Info speurlessen

De lessen zijn recreatief maar we trainen bij het praktijkspeuren wel bloedserieus en op professionele wijze bij het opsporen van een ‘vermist’ persoon! De lessen worden voor elke combinatie op maat gemaakt en maken daarom geen deel uit van een cursus met een ‘kop en een staart’.

MIJN WERKWIJZE

Hoe ziet een speurles er uit?

De aanpak kan per hond verschillen. Geen hond is hetzelfde. Zo zal een hond van 12 jaar op een andere wijze speuren dan een jonge hond van 1 jaar, en zijn er ook veel verschillen in speurvoorkeur onder de verschillende hondenrassen.
Maar ook de ene handler is de andere niet! De sporen en de lessen worden daar dus op afgestemd.

Een sporenloper is van onschatbare waarde in de lessen. Deze loopt het spoor, zodat ik achter jullie aan kan lopen om je te begeleiden en te observeren. Na elk spoor volgt uitgebreide feedback, soms word je gefilmd en kijken we het na het spoor samen terug. Je hond krijgt tussen de sporen in voldoende rust.

Bij praktijkspeuren wordt er níet gewerkt met druk, dwang of correcties; honden mogen hun eigen speurvoorkeur ontwikkelen. Het is de taak van de handler om ze hier zo efficiënt mogelijk bij te begeleiden. We houden rekening met de wensen en mogelijkheden (conditie) van baas en hond. Iedereen werkt dus aan een persoonlijk (speur)plan. Dit is ook de reden dat de lessen niet in groepsverband worden gegeven, maar één op één. En is er geen sprake van een cursus met een ‘kop en een staart’.

Materiaal

De honden werken aan een tuig en een lange lijn van 10 meter. Toch is er ook een halsband nodig. Dat leg ik nog uit. In dit artikel lees je alles over welk materiaal het meest geschikt is en waar je dit kunt verkrijgen. Welke speurlijn, welk speurtuig?

STAPSGEWIJZE OPBOUW BIJ PRAKTIJKSPEUREN

De hond

Een hond hoeft niet te leren speuren, dat kan hij al. Hij moet wel leren om zich te concentreren op 1 specifieke geur, die van de sporenloper (vermiste). Dit is de basis, en meteen het meest belangrijke onderdeel van het praktijkspeuren. Hier wordt dan ook veel aandacht aan besteed, en de stapjes zullen in het begin nog klein zijn.
Als dit kwartje is gevallen dan gaat de hond leren om zich nu steeds langer achter te elkaar blijven concentreren op die ene geur. En zich niet te laten afleiden door alle andere lekkere en interessante geurtjes die hij op het spoor tegen komt. Hij gaat zijn zng. speurconditie opbouwen.

Geurpuzzels

Het opbouwen van de speurconditie gebeurt niet alleen door het langer maken van de sporen, maar vooral door het steeds moeilijker maken van de sporen. Bij het speuren moet de hond eigenlijk steeds moeilijkere puzzels oplossen onderweg. We gaan o.a. trainen op:

 • allerlei soorten ondergrond (bos, gras, gravel, zand, asfalt, straatstenen)
 • overgangen tussen ondergrondsoorten
 • uitwerken van zijpaden, kruisingen en andere keuzemomenten
 • de wijze van starten op een spoor
 • het uitwerken van backtracks, splitsporen
 • werken in diverse omgevingen (begroeiing, vlaktes, bebouwing)
 • verschillen in menselijke geur (we werken met diverse sporenlopers, van bekend tot totaal onbekend voor de hond)
 • oudheid van sporen
 • allerlei verschillende weersomstandigheden
STAPSGEWIJZE OPBOUW

De handler

De hond gaat dus werken aan een grotere speurconditie, de handler, jij dus, heeft een moeilijkere taak:
Je gaat het speurgedrag van jouw hond observeren en leren er de juiste betekenis aan te geven zodat je er op de juiste manier op kunt anticiperen. Ik begeleid je intensief hierin, dus dat gaat goedkomen.
Je gaat o.a. aan de slag met:

 • leren werken met de speurlijn (hier valt of staat het begeleiden van je speurhond mee)
 • de geurobjecten, hoe ga je er mee om?
 • herkennen van signalen dat de hond ‘geur heeft’
 • hoe je ziet dat de hond het spoor kwijt is
 • wat zijn de invloeden van wind / temperatuur/ regen op het speurgedrag van de hond
 • zorgen voor de veiligheid van hond en handler: dus leren alert te zijn en blijven tijdens het praktijkspeuren
 • wat te doen als de hond het spoor kwijt is
 • het handelen van de hond in moeilijke situaties (afleiding, barrière op het spoor, tegenliggers)
En verder nog dit

Theorieles

Elke nieuwe cursist volgt eerst de (verplichte) online basistheorieles praktijkspeuren. Zodat je met de benodigde basiskennis naar de eerste les komt, en we direct met de praktijk aan de slag kunnen gaan. Dan ga je eerst ‘vlieguren’ maken. Na een aantal lessen (hoeveel dit er zijn verschilt per speurteam) volg je de uitgebreide 2e theorieles. Hierin zal veel aandacht zijn voor het leren lezen van het speurgedrag van je hond. Dit wordt uitgelegd o.a. aan de hand van videomateriaal. Ik geef aan wanneer je deze tweede theorieles kunt volgen.

Speurrapport

Het is duidelijk dat praktijkspeuren heel wat meer inhoudt dan ‘met een lange lijn achter de hond aanlopen’.
De vorderingen van de speurcombinatie houd ik elke les bij in een zng. speurrapport. Ik noteer hoe de weersomstandigheden waren, hoe de sporen zijn opgebouwd, wat er goed ging en wat er mis ging en waarom. Zo borduur ik elke les weer voort op de resultaten van de vorige les. Les op maat dus.

Prakijkspeuren elders in Nederland?

Dat kan! Kijk eens op Praktijkspeuren.nl. Je vindt daar onder het kopje ‘scholen’ welke gecertificeerde instructeur bij jóu in de buurt speurlessen geeft.

 

 

Ervaringen van speurcursisten

“Ontspanning door inspanning is hier zeker op zijn plaats. Je bent samen buiten aan het werk, vaak in de natuur, wat ons veel  voldoening geeft. Onder leiding van een zeer deskundige instructeur leer je hoe met je hond de vermiste persoon iedere keer weer weet te vinden. Aslan is  een erg actieve hond, en na wat andere hondensporten te hebben geprobeerd heb ik in het speuren de beste activiteit gevonden voor hond en baas.”

Rob met Aslan

“Speuren bij Dogadvice is ontzettend leuk om te doen. Ook mijn hond Brutus is superenthousiast en kan niet wachten om tot actie over te gaan als ie zijn speurtuigje om heeft. Dankzij de goede en duidelijke aanwijzingen van Renate kan ik zijn enthousiasme bijhouden en leren wij daarin een team te zijn.
Na een uur door de bossen of op een verhard terrein een vermist persoon zoeken is hij helemaal moe en voldaan. En ik ook!”

Barbara met Brutus

“Na het volgen van een workshop van Dogadvice op een evenement van onze landelijke rasvereniging voor Japanse rassen ben ik met Aiko speurlessen gaan volgen bij Renate. Aiko is een Shiba met -zoals alle Shiba’s- een Japanse gebruiksaanwijzing. Het viel niet mee om Aiko aan het speuren te krijgen. Maar door vindingrijkheid en doorzettingsvermogen is het Renate gelukt om mij en Aiko veel plezier te laten beleven met het speuren.”

Irma met Aiko